Duplicate

certificate de nastier sau casatorie

Duplicate de pe actele de stare civilă

Eliberarea certificatelor de stare civilă pierdute, sustrase sau degradate

  • Duplicate certificatele de naştere sau de căsătorie ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentantilor legali ai acestora ( pentru copii cu varsta pana in 14 si pentru copii cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani care nu au avut niciodata act de identitate, certificatul de nastere se elibereaza unuia dintre parinti ), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
  • Certificatele de deces ( pierdute, sustrase, degradate ) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă , se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia şi a actului de identitate al solicitantului.
  • Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa ( fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat ), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după primire, acesta va fi înmanat personal solicitantului.
  • Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate la serviciul stare civilă, li se vor elibera certificate pe baza paşaportului.
  • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă, pot solicita eliberarea certificatului respectiv şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării certificatului de stare civilă solicitat, autentificată în romania, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga ( titularii actelor aflati in situatia prezentata mai sus care au implinit varsta de 14 ani vor da procura in nume propriu ).
  • Daca titularul actului si-a schimbat numele si/sau prenumele in strainatate, iar aceasta mentiune nu este inscrisa, la cerere se vor anexa foto copia pasaportului si fotocopia si traducerea documentului din care rezulta schimbarea de nume.

Pentru a vă convinge de calitatea serviciilor noatre profesionale precum si pentru a afla mai multe despre noi și serviciile pe care le oferim, vă rugăm să ne contactați.

+373 78 110 555