Etapele cetateniei Romane

Întrebări frecvente

Unde pot fi depuse cererile pentru redobândirea cetăţeniei române?

Cererile pot fi depuse la sediul Autorității Naţionale pentru Cetăţenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava și Timişoara, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde dețineți un permis de ședere legal.

Cum puteți afla informaţii despre stadiul soluționării dosarului depus la ANC?

Informaţiile legate de stadiul soluţinării pot fi vizualizate, pe baza numărului de dosar, accesând site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ( http://cetatenie.just.ro ) - rubrica Stadiu Dosar, conform articolului de lege în baza căruia a fost depusă cererea de acordare / redobândire a cetăţeniei române, după cum urmează: Articolul 11 http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11 De asemenea, informaţiile legate de stadiul dosarului pot fi primite şi în urma unei petiții adresate ANC cu indicarea numărului dosarului, precum și a celorlalte date de identificare cerute de legea petitiilor.

Care este termenul legal de soluționare a unei cereri de redobândire a cetăţeniei române?

Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, și anume de maximum 5 luni de la data înregistrării cererii.

Cum se comunică ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române?

Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, imediat după emiterea ordinului de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Când se depune jurământul de credinţă faţă de România?

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele care dobândesc sau redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau de reședință, pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate.

Când se eliberează certificatul de cetăţenie română?

Certificatul de cetăţenie română este eliberat persoanei în cauză în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului.

Care sunt actele de care am nevoie când îmi fac pașaportul?

ACTELE NECESARE:
- Certificat de naştere
- Certificat de căsătorie
- Certificat de cetăţean(dovada)
- Buletin de identitate
- Paşaport străin

Cum obțin o Carte de Identitate RO?

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:

ACTELE NECESARE:
- Buletin de identitate
- Paşaport străin
- Certificat de cetăţenie(dovada)
- Certificat de naştere român
- Certificat de căsătorie român

Cum se obține un Certificat de cazier judiciar in R.Moldova?

Cererea de eliberare a unui Certificat de cazier judiciar se poate depune la Comisariatele raionale de politie sau direct la Direcţia informaţii şi evidenţe operative din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Direcţia informaţii şi evidenţe operative se gaseste in mun. Chisinau, str. Iacob Hîncu 3. Termen de executie: 1 zi și 10 zile

Preschimbarea permisului de conducere din MD în RO?

Puteti schimba permisul de conducere doar dupa ce aveti Buletinul de Identitate romanesc.Permisul poate fi obţinut la Organul de Poliţie al judeţului unde este domiciliată persoana.

Recent mi s-a nascut un copil. Cum trebuie sa procedez pentru inregistrarea nasterii copilului?

Pentru inregistrarea unui copil nou nascut in Moldova, este voie ca, in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, parintele cetatean roman sa se prezinte la Consulatul Roman in vederea inregistrarii nasterii. Nou nascutul nu trebuie sa aiba certificat de nastere moldovenesc. Nu este nevoie de programare. Inregistrarea este scutita de taxe consulare.

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii in Republica Moldova sunt:
- certificat de negatie ca nu a fost inregistrata nasterea la oficiul de stare civila din Moldova (formularul 28);
- certificatul constatator al nasterii, de la unitatea medicala, unde s-a produs evenimentul, avand aplicate cele 3 stampile legale (stampila unitatii medicale, stampila triunghiulara si stampila medicului) - original;
- certificatele de nastere ale ambilor parinti. Cetateanul roman trebuie sa prezinte certificatul de nastere romanesc. Daca a mai avut casatorii anterioare, incheiate prin divort/deces sot/etc., este necesar sa aiba aplicate mentiunile aferente pe spatele certificatului de nastere romanesc - original si copii simple.
- certificatul de casatorie romanesc - original si copie simpla;
- buletine/carti de identitate ambii soti - originale si copii simple;
- pasapoarte romanesti/dovezi cetatenie romana - originale si copii simple
- declaratie privind stabilirea domiciliului minorului (in situatia in care parintii au domicilii diferite) - formular tip, gratuit.
- declaratie pe proprie raspundere ca nu s-a efectuat un certificat de nastere romanesc/moldovenesc - formular tip, gratuit;
- in situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, prezenta acestora este obligatatorie la Sectia Consulara, unde vor completa si alte formulare tip.

Cum pot obține alocații pentru copii?

Pentru a primi alocaţie pentru copil, este necesar să dețineți buletinul de identitate român și cont bancar.Indemnizația are scopul de a facilita întreținerea copiilor din momentul nașterii până la vârsta de 18 ani, indiferent dacă părinții copiilor muncesc sau nu oficial în țara de domiciliu.

Care sunt etapele următoare după obținerea certificatului de cetățenie?

După obţinerea certificatului de cetăţenie, persoanele se vor prezenta la Oficiul Stării Civile, pe raza localităţii unde îşi au domiciliul în România, în vederea transcrierii în limba română a actelor de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie).

În ce constă procedura retragerii cetăţeniei române?

Cetăţenia română se poate retrage persoanei care:

- aflată în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României, sau se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;
- a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase;
- este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională.

Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române. Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

+373 78 110 555
viber

Мы в Viber

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.

whatsapp

Мы в Whatsapp

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.