CERTIFICAT NASTERE ROMAN

Transcrierea Actelor de Stare Civilă

CERTIFICAT NASTERE ROMAN

Certificat de naștere roman – reprezintă ranscrierea (transferul) datelor de stare civilă din certificatul moldovenesc în cel românesc.

certificat nastere roman romanesc
certificate roman,romanesc

Fără certificatele românești de stare civilă nu puteți să vă perfectați Pașaport roman sau Buletin românesc.

Următoarea etapă după depunerea jurămîntului  de credinţă faţă de România este  transcrierea actelor de stare civilă (certificat de naştere / certificat căsătorie) în Registrul de stare civilă a României.

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrarilor de stare civilă. În conformitate cu prevederile art.61 alin (1), din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,”rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate”.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmită conform anexei, însoţită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.
Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii  cu domiciliul în România, primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară.

în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului Sectorului 1, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cererea de transcriere se poate face personal sau prin împuternicit cu procură .

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi, ori prin împuternicit cu procură specială.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz.

În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana

Transcrierea actelor de stare civila din  strainătate

In cazul persoanelor care domiciliaza in strainatate si oficializeaza o casatorie, nastere, un divort, este necesar ca acestea sa fie inregistrate in Romania.

Trecerea in registrele de stare civila se poate face pe baza de procura, fie notariala, fie prin intermediul misiunilor diplomatice romanesti in strainatate.

Transcrierea se face la starea civila pe raza careia a avut ultimul domiciliu solicitantul.

Mai jos enumeram cele mai frecvente acte transcrise si demersurile necesare pentru realizarea acesteia.

Acte necesare transcrierii certificatului de naștere:

 • Certificat de naștere ;
 • Certificat de cetățenie;
 • După caz copia certificatului de căsătorie, extras de căsătorie și certificat de divorț;
 • Copia buletinului;
 • Copia pașaportului;
 • Procură specială.

Acte necesare transcrierii certificatului de căsătorie:

 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de cetăţean
 • Certificat de naştere soţ / soţie
 • Buletin de identitate soţ / soţie
 • Paşaport străin soţ / soţie
 • Declaratie matrimonială (după caz)
 • Procură

Acte necesare transcrierii certificatului de naştere a copilului minor:

 • Certificat de naştere / copil
 • Certificat de cetăţean / părinţi
 • Certificat de naştere / părinţi
 • Certificat de casatorie (după caz)
 • Buletin de identitate / părinţi
 • Paşaport străin / părinţi
 • Buletin de identitate / copil (după caz)
 • Paşaport străin / copil(după caz)
 • Declaraţie acord privind transcrierea certificatului de naştere a copilului, de la ambii părinţi
 • Procură.

Pentru a vă convinge de calitatea serviciilor noastre profesionale precum si pentru a afla mai multe despre noi și serviciile pe care le oferim, vă rugăm să ne contactați.

+373 78 110 555