Certificat de celibatar

certificatul privind starea civilă

Certificat de celibatar

Certificat de celibatar


Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

În special, certificatul privind starea civilă este solicitat în vederea încheierii căsătoriei peste hotarele Republicii Moldova.

Notă: Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz extern (în străinătate), ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor. Tototdată, ţinem să menţionăm că certificatele de stare civilă utilizate în străinătate urmează a fi supuse supralegalizării şi/sau apostilării. Informaţia necesară o puteţi obţine de la organele competente în a cărui stat urmează a fi prezentat certificatul respectiv.

Atenţie! Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Ucraina,
 • Federaţia Rusă,
 • Republica Ungară,
 • Republica Slovacă.

Cetățenii români care doresc să se căsătorească în străinatate, și cărora le este solicitat să  probeze faptul că nu sunt căsătoriți, se pot adresa serviciului de Stare Civilă, din localitatea unde s-a înregistrat nașterea, pentru eliberarea documentului întitulat “certificat de cutuma”.

Cererea de eliberare a certificatelor se poate face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată in țara, de un notar public, iar in străinătate, de misiunea diplomatică sau de oficiul consular al României din statul de reședință sau întocmite de notarii publici straini si supralegalizate, conform Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961, la Tribunalul din localitatea de domiciliu din străinătate.

Acte necesare

 • Paşaportul român (moldovenesc)
 • Buletin de identitate român (moldovenesc)
 • Certificatul de naştere

Nota

În cazul în care solicitantul a fost căsătorit este necesară prezentarea, după caz, a unuia din următoarele documente:

 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original, emisă de o instanţă judecătorească;
 • hotărârea de anulare a unei căsătorii anterioare;
 • certificatul de deces al fostului soţ;
 • certificatul de căsătorie anterior, cu menţiunea desfacerii căsătoriei;

Pentru a vă convinge de calitatea serviciilor noastre profesionale precum si pentru a afla mai multe despre noi și serviciile pe care le oferim, vă rugăm să ne contactați.

+373 78 110 555