Transcrierea actelor copii minori

Transcriere acte copii minori

Începând cu data de 25.09.2017 dosarele de transcriere pentru copii minori ai cetățenilor români de naționalitate moldovenească, trebuie să conțină certificat de cetățenie română în nume propriu pentru COPIL sau acesta să fie trecut în cel al părintelui/părinților.

Pentru copii minori afectati de O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017.

Persoanele care se încadrează în prevederile art. II din O.U.G. nr. 65 din 21.09.2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 760 din 25.09.2017 vor trebui să se adreseze autorităților publice cu atribuții în domeniul actelor de stare civilă, actelor de identitate și documentelor de călătorie, respectiv Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Direcției Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba despre persoanele care au obținut până la această dată înscrierea ori transcrierea actelor străine la autorităților publice competente (D.E.P.A.B.D. și D.G.P.). Persoanele cărora li s-au respins acest tip de cereri până la data intrării în vigoare a a O.U.G. nr. 65/2017 pot depune noi cereri la instituțiile competente mai sus menționate (D.E.P.A.B.D. și D.G.P.).

Persoanele programate pentru depunerea jurământului la sediul A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie si pentru copiii minori, trebuie să prezinte următoarele:

— 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte;

— copie pașaport /act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului.

NU este necesară prezența copiilor la depunerea jurământului și nici la eliberarea certificatului de cetățenie al acestora.

 

+373 79 880 555
viber

Мы в Viber

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.

whatsapp

Мы в Whatsapp

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.