Apostila si Supralegalizare

Apostila este o certificare eliberata de autoritatile unui stat membru al conventiei de la HAGA.

PASAPORT ROMANESC

Apostila si Supralegalizare

Apostila de la Haga : Oferim consultanta pentru obtinerea apostilei.

Indiferent ca va aflati in strainatate sau în Moldova, Romania, prin compania noastră veți putea fi reprezentați în orice  localitate dorită, pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor legate de apostilarea documentelor dumneavoastra.

Obtineti apostile si supralegalizari ale actelor dvs. in cel mai scurt timp posibil.

apostila

Apostila este o certificare eliberata de autoritatile unui stat membru al conventiei de la HAGA, pentru actele oficiale eliberate in tara respectiva, acte ce urmeaza a fi prezentate pe teritoriul altui stat membru al conventiei de la HAGA.

Apostilarea documentului are drept scop autentificarea originii actului oficial, in vederea prevenirii falsificarii lui.

Ce acte se supun apostilării ?

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind aplicarea apostilei.

“APOSTILA” se aplică pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat, parte la Convenţie.

“APOSTILA” se aplică pe actul original.

Ministerul Justiţiei este responsabil pentru aplicarea apostilei pe următoarele acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice:

 • documentele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998;
 • actele de studii, eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în modul stabilit de legislaţie care se vor prezenta însoţite de confirmarea de la instituţia de învăţămînt care a eliberat actul de studiu sau de la Ministerul Educaţiei;
 • actele notariale;
 • acte care emană de la instanțele judecătorești, organe ale procuraturii sau executorii judecătoreşti;
 • documentele eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale care atestă vechimea în muncă;
 • adeverinţele și certificatele medicale eliberate de Comisia Centrulă pentru examinarea medicală a migranţilor şi Centrul naţional de sănătate publică / Centrul de profilaxie şi combatere SIDA;
 • acte oficiale, eliberate la cererea şi pe numele persoanelor fizice şi juridice care cad sub incidenţa art.1 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiate la Haga la 5 octombrie 1961.
 • copiile și traducerile legalizate notarial ale actelor apostilate indicate la prezentul punct, cu excepția lit.
 • După caz, dacă în statul destinatar se solicită prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după aplicarea apostilei pe actul original, se traduc în limba ţării de destinaţie, inclusiv “APOSTILA”, şi se legalizează notarial, ulterior fiind aplicată “APOSTILA” pe actul tradus.

Apostila nu se aplică pe :

 • documentele întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova;
 • documentele administrative care au legătură directă cu o operaţiune comercială sau vamală.

Apostila se aplică pe actul original.

În cazul actelor cu multiple pagini, apostila se aplică pe pagina cu semnătura supusă apostilării.

Pentru aplicarea e-apostilei, autoritatea responsabilă creează unsingur document în format PDF, în care se include copia scanată a actului oficial şi apostila, după care documentul va fi semnat de către persoana competentă cu semnătură digitală

Documentele prezentate pentru legalizare trebuiesă fie scrise clar şi citeţ. Semnăturile persoanelor oficiale şi amprentele sigiliilor şi ştampilelor lor trebuie să fie desluşite.

Încaz de depistare a greşelilor mecanice evidente, a faptelor ce contravin una alteia, actele se înapoiază pentru efectuarea corectărilor necesare.

Dacă în statul destinatar va fi necesară prezentarea traducerii efectuate în statul emitent, actele, după apostilare, se traduc în limba ţării de destinaţie de către un traducător, inclusiv apostila, după care semnătura traducătorului se legalizează de către un notar, iar în final pe traducerea legalizată se aplică apostila.

Aplicarea apostilei poate fi refuzată daca :

 • actul este destinat prezentări pe teritoriul statului care nu este membru al Convenţiei sau care a formulat obiecţii împotriva aderării Republicii Moldova la această Convenţie;
 • textul actului nu este lizibil ca rezultat al deteriorării;
 • actul este completat sau semnat cu creion sau este primit prin intermediul legăturii faximile;
 • actul conţine completări sau corectări neconfirmate oficial;
 • actul nu este susceptibil a fi apostilat;
 • autoritatea responsabilă nu deţine specimentele semnăturilor persoanelor împuternicite şi amprenta sigiliilor sau ştampilelor instituţiilor corespunzătoare;
 • taxa de stat și tariful pentru apostilare nu au fost achitate în decurs de 3 luni de la depunerea cererii.

După înlăturarea impedimentelor stabilite solicitantul poate depune cererea repetat, conform procedurii stabilite de prezentul Regulament, cu achitarea taxei de stat și/sau tarifelor stabilite.

[social_icons]
+373 78 110 555
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial