Redobandirea Cetateniei Romane

Cetatanie Romana in cel mai scurt timp

Redobandirea cetateniei romane

Redobandirea cetateniei romane

Obtine cetatenia romana in cel mai scurt timp.

cetatenie romana

Cetatenia romana se poate obtine in mai multe situatii precum in urma nasterii, adoptiei sau se acorda la cerere. Cererea pentru dobandirea cetateniei la cerere se depune personal si se va solutiona de catre Comisia de catre cetatenie in termenul comunicat. Redobandirea cetateniei romane se aplica persoanelor care au dobandit cetatenia romana initial, insa au pierdut-o din motive neimputabile lor sau a fost ridicata fara voia acestora.

Te putem ajuta pentru a-ti redobandi cetatenia romana. Afla mai multe despre actele necesare pentru redobandirea cetateniei romana si cum trebuie formulata si depusa cererea, conform legislatiei in vigoare.

Procedura de redobandire a cetateniei romane – art 11 din Autoritatea Nationala pentru Cetatenie

Cine poate aplica pentru redobandirea cetateniei romane

Cetatenia romana poate fi redobandita daca persoanele care au pierdut-o indeplinesc conditiile prevazute de art. 8 lit. b), c) si e) din Legea cetateniei romane. Legea se aplica si pentru descendentii fostilor cetateni romani pana la gradul III.

Solicitatii care doresc redobandirea cetateniei romane trebuie sa fie majori, sa dovedeasca prin actiuni atitudine si comportament, dar si prin loialitate fata de statul roman, sa nu sprijine sau intreprinda actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si sa declare ca nici in trecut nu au intreprins asemenea actiuni.

In acelasi timp, persoanele care doresc sa depuna dosarul pentru redobandirea cetateniei romane trebuie sa aiba o buna comportare si sa nu fi fost condamnati pentru infractiune atat in tara cat si in strainatate. Solicitantii pot sa pastreze cetatenia straina pe langa cea romana si stabilirea domiciliului in tara sau chiar mentinerea tot in strainatate.

Depunerea cererii pentru redobandirea cetateniei romane

Cererea pentru redobandirea cetateniei romane se depune personal la Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Bucuresti sau la birourile teritoriale ale A.N.C. din Iasi, Suceava si Galati. In anumite cazuri justificate, aceasta cerere se poate depune si prin mandatar cu procura speciala si autentica la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Bucuresti, in baza unei aprobari prealabile scrise.

In cazul in care domiciliul sau resedinta se afla in strainatate, se poate depune cererea pentru redobandirea cetateniei romane la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale Romaniei din tara de resedinta sau domiciliu.

Dupa ce a fost depusa cererea pentru redobandirea cetateniei roamen, Presedintele Comisiei pentru Cetatenie va fixa primul termen la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare, un termen care va fi fixat la cel mult 5 luni de la data inregistrarii cererii.

De asemenea, Presedintele Comisiei dispune prin rezolutie, solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea de catre solicitant a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetateniei romane. Acestea se comunica Comisiei intr-un termen de cel mult 60 de zile. In situatii exceptionale se poate prelungi  in limitele termenului de cel mult cinci luni de la inregistrarea cererii.

Acte necesare pentru redobandirea cetateniei romane

Afla care sunt actele necesare pentru redobandirea cetateniei romane pe care trebuie sa le depui:

  • Pasaportul in original si copie
  • Buletinul sau cartea de identitate in original si copie
  • Doua fotografii color
  • Cazier judiciar din straintate in original si cu traducere in limba romana, legalizata daca este cazul
  • Acte de stare civila
  • Declaratie redobandire cetatenie romana pe proprie raspundere
  • Acordul parintilor in cazul dobandirii cetateniei romane de catre copiii minori

Solutionare pentru cererea redobandirea cetatenie romana

Daca se constata lipsa unor documente in cerere pentru redobandirea cetateniei romane, Presedintele Comisiei pentru cetatenie poate sa acorde un termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitarii pentru a completa dosarul.

La primul termen stabilit initial, Comisia verifica indeplinirea conditiilor necesare redobandirii cetateniei romane, potrivit dispozitiilor de la art. 11 și art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata.

Potrivit art.161 din Legea cetateniei romane, in situatia in care persoana care a solicitat redobandirea cetateniei romane este cercetata intr-o cauza penala, Comisia pentru cetatenie poate dispune suspendarea procedurii de redobandire a cetateniei romane pana la finalizarea acelei cauze, daca nu exista alte motive pentru respingerea cererii.

Raportul Comisiei privind redobandirea cetateniei romane

Dupa depunerea cererii pentru redobandirea cetateniei romane, Comisia pentru Cetateni realizeaza un raport pe care il inainteaza Preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie si alaturi de care mentioneaza intrunirea conditiilor legale pentru redobandirea cetateniei romane de catre solicitant.

Daca se constata faptul ca nu sunt indeplinite conditiile cerute de lege, Comisia pentru cetatenie propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie respingerea cererii. O noua cerere de redobandire a cetateniei romane se poate depune dupa 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

Emiterea ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie privind redobandirea cetateniei romane

In termen de 3 zile Preşedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, constatand indeplinite conditiile prevazute de Legea cetateniei romane, emite un ordin catre solicitant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.

Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de respingere a cererii de acordare sau redobandire a cetateniei romane poate fi atacat, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotararea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti.

Depunerea juramantului pentru redobandirea de cetatenie romana

La data depunerii juramantului de credinta fata de Romania se redobandeste si cetatenia romana. In termen de 6 luni de la data comunicarii ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetateniei romane, persoanele respective trebuie sa depuna acest juramant. Daca exista situatii justificate, termenul se paote prelungi o singura data prin intocmirea unei cereri de prelungire, la care se adauga si documente doveditoare.

Juramantul de credinta se depune de catre persoanele care au solicitat redobandirea cetateniei romane cu stabilirea domiciliului in Romania in şedinta solemna in fata ministrului justitiei sau a preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreşedinti ai autoritatii delegati in acest sens.

Juramantul are urmatorul continut: “Jur sa fiu devotat patriei şi poporului roman, sa apar drepturile si interesele nationale, sa respect Constitutia si legile Romaniei”

Dupa ce se depune juramantul, se elibereaza certificatul de cetatenie romana de catre Comisia pentru cetatenie, semnat de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.

Persoana care a obtinut cetatenia romana in conditiile prevazute la art. 11 cu mentinerea domiciliului in strainatate, poate depune juramantul de credinta si in cadrul sedintei solemne din Romania, in termenul prevazut de lege, cu acordul sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei din tara in care domiciliaza.

In situatia in care copiii minori dobandesc cetatenia romana odata cu parintii sau cu unul dintre ei, acestia vor fi inscrisi in certificatul de cetatenie al parintilor si nu depun juramantul. In cazul in care copilul devine major in timpul procesului de solutionare a cererii şi pana la data dobandirii de catre parinti a cetateniei romane, acesta va depune juramantul si i se va elibera certificat de cetatenie distinct.

Persoana care decedeaza inaintea depunerii juramantului de credinta fata de Romania este recunoscuta ca fiind cetatean roman, la cererea succesorilor sai legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetateniei romane, urmand a fi eliberat certificatul de cetatenie de catre Comisia pentru cetatenie. Cererea poate fi depusa in termen de un an de la data decesului titularului cererii de redobandire a cetateniei romane.

Persoana care nu poate depune juramantul de credinta fata de Romania din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obtine cetatenie romana de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetatenie romana, pe baza cererii si a inscrisurilor medicale, transmise in acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori conventional cu mandat special, pana la data finalizarii procedurii de redobandire a cetateniei romane. 

Cererea adresata Comisiei pentru cetatenie privind eliberarea certificatului de cetatenie poate fi formulata in termen de un an de la data luarii la cunostinta a termenului de depunere a juramantului de credinta.

Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetatenie romana.

Programare redobandire cetatenie romana – cum anume te putem ajuta

Daca ai nevoie de redobandirea cetateniei romane, ne poti contacta pentru a face o programare. Te putem ajuta cu intocmirea dosarului si cu indrumari privind depunerea cererilor si completarea declaratiilor.

 

[social_icons]
+373 78 110 555
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial