...

Asigurarea medicală CNAS

Fii asigurat la nivel European

Asigurarea medicală CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este o instituție publică din România, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă asigurarea funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii și promovării populației care oferă un pachet de servicii de bază care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

CNAS are în subordine casele județene de asigurări de sănătate (CJAS), Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătoreșt

CNAS funcționează pe baza Statutului propriu și are următoarele obligații:

  • să asigure logistica funcționării unitare și coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;
  • să urmărească colectarea și folosirea cu eficiență a fondului;
  • să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susținerea intereselor asiguraților pe care îi reprezintă;
  • să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

doc-card

Ce acte sunt necesare pentru acest certificat?

  • certificat de naştere roman al copilului
  • certificat de căsătorie roman (dupa caz)
  • buletin de identitate român
  • paşaport român
  • procură

Pentru a vă convinge de calitatea serviciilor noastre profesionale precum si pentru a afla mai multe despre noi și serviciile pe care le oferim, vă rugăm să ne contactați.

+373 78 110 555
viber

Мы в Viber

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.

whatsapp

Мы в Whatsapp

+373 781 10 555

Теперь вы можете получить консультацию, где бы вы не находились.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.